Reformacijai – 500 metų

2017.11.09, 17.30 val., Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2017 m. lapkričio 9 d., Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius
Vokalinis ansamblis „Ignis“
Sen. muz. ansamblis „Chiaroscuro“

Sudarydamas šio koncerto programą, siekiau padėti susipažinti su krikščioniškos muzikos šaknimis, kiekvieno katalikiško ir protestantiško giesmyno pirmaisiais puslapiais. Jeigu paroda savo pavadinimu – „Maištaujančios knygos“ – pabrėžia katalikybės ir protestantizmo kivirčus, tai koncerte muzika labiau atskleidė, ką gi katalikai ir protestantai turi brangaus bendro.

Veni redemptor gentium – Nun komm, der Heiden Heiland – Ateik, tautas atpirkusis: IV-o amžiaus advento giesmė, giedama jau pusantro tūkstančio metų. Ją sukūrė Milano vyskupas Šv. Ambrozijus. Klausytojai išgirsta šią  giesmę grigališko choralo forma, M. Praetorijaus kompozicija, iš Calvisiaus giesmyno (1597 m. Leipcigas, kurį matote įraše, greta manęs), trimis kalbomis: lotyniškai-vokiškai-lietuviškai. Panašiai pristatoma ir Pater noster – Tieve mūsų dangujiesis (1547 m. iš Mažvydo katekizmo) ir nuostabi H. Schützo kompoziciją.

Taip keliaudami per M.Mažvydo bibliotekos giesmynų kolekciją ir pasaulinio garso kompozitorių kompozicijas su vokaliniu ansambliu „Ignis“ patenkame ne tik į knygų vidų, bet ir krikščioniškų giesmių istorijos pradžią. Tuo tarpu senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“ atskleidžia pačią spalvingiausią ir virtuoziškiausią koncertinės sakralinės muzikos pusę. 

Noriu padėkoti Gėtės institutui Vilniuje už šio koncerto paramą.