Exaudi – The Face of Christ

2017.06.09, Insbrukas, Austrija

2017 m. birželio 9 d., Universiteto Šv. Jono bažnyčia, Insbrukas. Ilga muziejų naktis
2017 m. birželio 11 d., Insbruko Katedra

Mišrus jaunimo choras „Exaudi“, meno vadovas ir dirigentas Povilas Vanžodis
Vargonai – Vilimas Norkūnas

Vaclovo Augustino kūrinio „The Face of Christ“ premjera Austrijoje. Šis kūrinys sukurtas pagal Šv. Ignaco Lojolos tekstus, 2016 metų Pasaulio jaunimo dienų ir Mag+s projekto proga, buvo pirmą kartą atliktas Krokuvoje 2016 metų vasarą. Šiemet galimybę išgirsti šį kūrinį turės Insbruko (Austrija) miesto gyventojai Ilgos bažnyčių nakties renginio metu penktadienio naktį ir sekmadienį katedroje.

Choras „Exaudi“ susiburė 2011 metais, vadovaujamas jėzuitų scholastiko Eugenijaus Puzynios SJ. Chorą sudaro Kauno jėzuitų gimnazijos alumnai, ateitininkų federacijos nariai, kiti jaunuoliai. Šis choras ypatingas, kad įsikūręs bažnyčioje ir atliekantis klasikinę religinę muziką pritraukia tiek daug jaunų ir aktyvių žmonių – studentus, moksleivius ir ką tik studijas baigusius, be to, neriboja narių amžiaus, draugauja ir dainuoja drauge su visomis kartomis.
Nuo 2013 iki 2016 metų šiam chorui vadovavo dirigentas Vilimas Norkūnas, kuris chorą ugdė, supažindindamas jaunuolius ir publiką su Senąja muzika, šiuolaikiniais lietuvių kompozitorių kūriniais, Baltiška chorine muzika, klasikiniais gražiausiais choriniais kūriniais, ir net Gospel stiliumi. Choras įgavo savo veidą, šiltą širdingą ir natūralų skambesį, ir užsitarnavo pripažinimą visos Lietuvos mastu. Nuo 2016 metų Exaudi vadovauja Povilas Vanžodis, šiame chore atradęs muzikinį pašaukimą ir pasukęs chorvedybos keliu.
Exaudi svarbiausias choro tikslas – garbinti Dievą, tačiau choras nenori apsiriboti tik bažnytinio choro apibrėžimu. Choras „Exaudi“ rengia sakralinės  muzikos koncertus, norėdami liudyti meilę Dievui ir artimui, meilę muzikai ir gyvoms širdims, siekti dialogo tarp tikinčių ir netikinčių žmonių, skleisti žinią ir pajusti tai kas nėra apčiuopiama.