Chiaroscuro – Canticum canticorum

2019.09.29, Boleslaw, Lenkija

„Canticum canticorum“
2019 rugpjūčio 29 d.
Boleslaw, Lenkija

Senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“

Rūta Vosyliūtė – mecosopranas
Ieva Baublytė – išilginės fleitos
Vilimas Norkūnas – vargonai, basso continuo

Senojo Testamento Saliamono Giesmių giesmė (lot. Canticum Canticorum Salomonis) eiliuotas tekstas apie meilę, neišsenkantis įkvėpimo šaltinis visų kartų menininkams, teologams ir filosofams. Ji atskleidžia pranašų apibūdintą Dievo santuokinę meilę Izraeliui, o krikščioniškoje sampratoje - Kristaus vienybę su Bažnyčia. Jonas Paulius II teigia, kad „ištikima ir laiminga žmogiška meilė atskleidžia dieviškos meilės savybes“.
Giesmių giesmės įsimylėjėlių duetas liudija, jog galime suprasti, kad kūnas „kalba“ dieviškos meilės ir šventumo kalba. Ir ne tik kalba – kūnas dainuoja, gieda kilniausią giesmę iš visų giesmių. Geroji Naujiena yra ta, jog Kristus ateina į šį pasaulį, kad atkurtų tikrąją mūsų širdžių Giesmę, atpirkdamas mūsų sielas, bet ir mūsų kūnus.
Koncerto programa sudaryta iš retai atliekamų ankstyvojo baroko epochos sakralinių motetų, įkvėptų Giesmių giesmės tekstais. Tai Venecijos mokyklos kompozitorių Alessanro Grandi (1590-1630), Giovanni Priuli (1575-1626), Claudio Monteverdi (1567-1643) bei Ignatio Donati (1570-1638), Adriano Banchieri (1568-1634), ir kt. sakralinės kompozicijos.