Ignis

Vokalinis senosios muzikos ansamblis

Senosios muzikos vokalinis ansamblis „Ignis“ buvo įkurtas 2016 metais. Ansamblio pavadinimas kyla iš lotyniško žodžio ugnis, šviesa, spindėjimas. Taip pat susijęs su Ignoto vardu. Vilimas, šio ansamblio įkūrėjas ir meno vadovas, dirba vargonininku Šv. Ignoto bažnyčioje, Vilniuje, kuri yra įkurta jėzuitų, o šiuo metu priklauso Lietuvos kariuomenės ordinariatui.

Mišrus vokalinis ansamblis „Ignis“ pasirodė su programa „Canones nonnulli“ ir gastroliavo Italijoje.
Ansamblis dalyvavo žymaus senosios muzikos specialisto, tenoro Jan van Elsacker meistriškumo kursuose (2017, org. Canto fiorito ir LMTA). 2017 metais, minint 500 Reformacijos metines, ansamblis „Ignis“ pristatė  muziką nuo grigališko choralo, renesanso iki baroko – giesmių kontekste: ką gi katalikai ir protestantai turi  bendro, kokios seniausios išlikusios giesmės ir kaip jos skamba skirtinguose amžiuose lotyniškai-vokiškai-lietuviškai?

2020 metais „Ignis“ koncertavo su  dar viena Vilimo Norkūno sudaryta programa – „Quem in coelo“, kuri remiasi įspūdingais šešiabalsiais vokaliniais kūriniais iš 1625 metais išleisto motetų rinkinio. Šio leidinio Quinta vox (penktojo balso) knyga saugoma Nacionalininiame muziejuje LDK Valdovų rūmuose.