Ignis

Vokalinis senosios muzikos ansamblis

Senosios muzikos vokalinis ansamblis „Ignis“ buvo įkurtas 2016 metais. Ansamblio pavadinimas kyla iš lotyniško žodžio ugnis, šviesa, spindėjimas. Taip pat susijęs su Ignoto vardu. Vilimas, šio ansamblio įkūrėjas ir meno vadovas, dirba vargonininku Šv. Ignoto bažnyčioje, Vilniuje, kuri yra įkurta jėzuitų, o šiuo metu priklauso Lietuvos kariuomenės ordinariatui.

Mišrus vokalinis ansamblis „Ignis“ pasirodė su programa „Canones nonnulli“ ir rudenį grįžo iš koncertinės kelionės Italijoje.
Visai netrukus  ansamblis buvo pakviestas iliustruoti paskaitą „Skambantys eksponatai“ Valdovų rūmuose. „Ignis“ atliko įspūdingus ir negirdėtus šešiabalsius vokalinius kūrinius iš 1625 metais išleisto motetų rinkinio, kurio Quinta vox (penktojo balso) knyga buvo eksponuojama laikinojoje parodoje.
Ansamblis dalyvavo žymaus senosios muzikos specialisto, tenoro Jan van Elsacker meistriškumo kursuose (2017, org. Canto fiorito ir LMTA).

2017 metais, minint 500 Reformacijos metines, savo nauja programa dalinomės muzika nuo grigališko choralo, renesanso iki baroko – giesmių kontekste: ką gi katalikai ir protestantai turi brangaus bendro? Kokios seniausios išlikusios giesmės? Kaip jos skamba skirtinguose amžiuose lotyniškai-vokiškai-lietuviškai?
Keli kūriniai iš šios programos kaip pavyzdys: Veni redemptor gentium – Nun komm, der Heiden Heiland – Ateik, tautas atpirkusis: IV-o amžiaus advento giesmė, giedama jau pusantro tūkstančio metų, ją sukūrė Milano vyskupas Šv. Ambrozijus. Panašiai pristatėme ir Tieve mūsų dangujiesis iš 1547 m. Mažvydo katekizmo, iš grigališko choralo virtusią paprastą giesmę, ir, palyginimui, nuostabią H. Schützo polifonišką kompoziciją „Pater noster“.

Su vokaliniu ansambliu „Ignis“ šiemet siūlome net keletą skirtingų koncertų temų: 
– „Lietuvos šimtmečiui" su pamiltais ir dar negirdėtais V. Kudirkos, J. Naujalio ir kitų amžinininkų kūriniais;
– „Ave“ renesansinės (pagal pageidavimą ir šiuolaikinės) muzikos programa su H. Schein, W. Byrd ir kitų kompozitorių gražiausiais kūriniais;
– „Kaip danguje“ fantastiška šešiabalse renesansine programa su G. Gabrieli, H. L. Hassler, M. Franck motetais ir kitomis kompocizijomis (drauge su Roberta ir Vaidu)

Ansamblį „Ignis“ sudaro:
Monta Martinsone (sopranas)
Justina Orlovskytė (altas)
Povilas Vanžodis (tenoras)
Vilimas Norkūnas (bosas, meno vadovas)

Ansamblio kviestiniai svečiai ir draugai:
Roberta Daugėlaitė, Daniel Monteagudo Garcia, Vaidas Bartušas.
Canones nonnulli koncertinėje programoje muzikuoja:
Ieva Baublytė (išilginės fleitos), Dovilė Savickaitė (vargonai, basso continuo)